lang:
oldal

V SÚČASNOSTI JE NA SVETE JEDINÝM OBNOVITEĽNÝM ZDROJOM ENERGIE, KTORÚ SME SCHOPNÍ POUŽIŤ NA KAŽDODENNÉ POUŽITIE – ELEKTRICKÁ ENERGIA!

Vykurovanie je dnes už nevyhnutnou súčasťou nášho života. Bez neho nie je ani možné predstaviť existenciu v dnešnej spoločnosti. Napriek tomu platí, že rôzne formy vykurovania, sa výrazne líšia svojim vplyvom na príslušné oblasti životného prostredia.

Väčšina súčasných technológií používaných na vykurovanie je odkázaných na použitie ropy, zemného plynu, dreva, briketov, použitie diaľkového vykurovania alebo elektriny. Ropa a zemný plyn nie sú obnoviteľnými zdrojmi a výroba tepla na ústredné vykurovanie je najčastejšie spojená tiež so spôsobmi ktoré znečisťujú prostredie. Použitie dreva a drevených brikiet môže do istej miery obmedziť tieto problémy, ale je potrebná ich preprava, skladovanie, usporiadanie a pravidelné doplňovanie do kotlov. To si vyžaduje nielen čas a energiu, ale aj miesto, takže aplikácia je náročná

Na rozdiel od vyššie menovaných sa pri elektrických vykurovacích systémoch sa nevyskytujú uvedené problémy, elektrický prúd môžeme využívať podľa svojej potreby zo zásuviek, za pomoci nášho dodávateľa energie, alebo vlastného alternatívneho zdroja energie sa môžeme rozhodúť aj čistote používanej energie.

Tak prečo teda nie je všade nainštalované elektrické kúrenie? Vysvetlenie je jednoduché: elektrické kúrenie bolo v minulosti charakterizované ako „požierač elektriny" - a v niektorých prípadoch je tomu tak ešte aj dnes. Niektoré lacné, neznačkové systémy neznámeho pôvodu výrazne prispeli k rozvoju tohto obrazu a práve takéto zariadenia mali tendenciu vďaka nízkej tepelnej účinnosti a vysokej spotrebe stať sa skutočne „pohrebiskom“ peňazí zákazníka.

Rozdiel spočíva predovšetkým v použitej technológii. Väčšina elektrických kúrení nerobí nič viac, než prostredníctvom elektrický ventilátorov fúka vzduch cez vykurovací prvok (špirálu) ktorý ohrieva a tak ho distribuuje do miestnosti. Strata energie pri veľmi značná, nízka tepelná účinnosť a vysoká tepelná strata pri vysokej spotrebe a čo je ďalší problém spôsobuje prievan a rozvíri prach. Oba z týchto "vedľajších účinkov" sú veľmi škodlivé pre naše zdravie, a to najmä u pacientov s alergiou a ďalších ochorení dýchacích ciest.

RIEŠENIE: IONIZAČNÉ KOTLY OBRIJ!

Ionizačné systémy OBRIJ sú veľmi úsporné a majú mimoriadne nízke prevádzkové náklady, čo výrazne znižuje ich spotrebu energie. Navyše pri prípadnej kombinácii s vhodnými solárnymi panelmi je možné vrátiť časť nami využitej energie späť do elektrickej siete, čím môžeme vytvoriť v plnom rozsahu ekologický systém. Zoznámte sa s ďalšími informáciami o našich produktoch, Zoznámte sa s nami !