lang:
oldal

OTÁZKA: Je možné použiť túto formu vykurovania aj v už existujúcich systémoch?

ODPOVEĎ: Áno, je možné ho prispôsobiť každému systému. Nie je bezpodmienečne nutne odstrániť staré , resp. jestvujúce riešenie vykurovania v systéme. Kotol OBRIJ môže byť nainštalovaný paralelne k existujúcemu kotlu resp. vykurovaciemu zariadeniu a zároveň s ním dokonca môže byť tiež aj prevádzkovaný. Inštalovali sme kotol aj na mieste kde sa vykurovalo kombináciou paliva (drevo a uhlie) a náš kotol bol použitý ako ,,predohrev“, resp. na temperovanie (predvolená teplota bola nastavená na 20 stupňov Celzia ).

OTÁZKA: Aká je skutočná spotreba systému?

ODPOVEĎ: Áno, to je jedna z najdôležitejších otázok. Je potrebné brať do úvahy údaje o maximálnom odbere prúdu v tabuľke na našich webových stránkach kde sú uvedené položky pre jednotlivé kotly. Každý kotol má samozrejme inú hodnotu. V ideálnom prípade kotol pracuje 8 hodín denne ( z praxe je približná prevádzková doba 1min. a následne je kotol 2 minúty zase vypnutý ).

To znamená, že pre výpočet mesačného účtu za elektrinu môžeme použiť nasledujúci vzorec:

U*I*8 hod*30,4 dní*0,00013506 €

- V PRÍPADE 5KW KOTLA ( URČENÝ PRE VYKUROVANIE PLOCHY CCA.100M²)

220V*23A*8hod*30,4dní*0,00013506 €=166,20 €

Táto suma, platí v prípade, že kotol zabezpečuje konštantnú teplotu 90 stupňov Celzia. To je potrebné iba výnimočne a je to skôr zbytočné ...
Ak vykurovací systém pracuje pri štandardnej teplote 60 ° C, ako väčšina vykurovacích systémov, takto môžeme počítať s hodnotou vo výške 70% z vyššie uvedenej sumy.
To znamená, že celková cena bude : 116,24 €.

Ak sa kotol sa používa pre podlahové vykurovanie, využíva sa iba 50% výkonu kotla,( podlahové vykurovanie využíva teplotu do 45 ° C ). To znamená sumu: 83,10 € - za kúrenie.

*Modelová kalkulácia je uvedená pri tarife DomovKlasik DD2 a sadzbe 0,13506 €/ kWh a v prípade využitia výhodnejších sadzieb (napr. DomovNočnýPrúd DD3) sa ekonomika vykurovania ďalej.

zvýši.