lang:
oldal

TECHNICKÉ PARAMETRE IONIZAČNÝCH KOTLOV

Technické parametre Jednotka Typy kotlov OBRIJ podľa výkonu

Fáza/kW

   1/2  1/3  1/4  1/5 3(6) 3(9) 3(12) 3(15) 3(18) 3(21) 3(24) 3(27) 3(30) 3(36)
Príkon A,max 9    14    18    23    9 14 18 23 27 32 36 40 45 54
 Menovité napätie V 230+- 10 % 230/400 +- 10 %
 Typ napäťovej sústavy   jednofázový striedavý prúd trojfázový striedavý prúd
 El.frekvencia Hz 50 50
 Vyhrievateľný priestor m3 max 120 180 240 300 360 540 750 900 1080 1260 1440 1620 1800 2250
 Vykurovateľná plocha (výška 3m) m2 max 40 60 80 100 120 180 250 300 360 420 480 540 600 750
 Objem vykurovacieho média v systéme  l,max 80 120 160 200 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1440
 Vykurovacie médium voda Elektrický odpor vykurovacieho média nesmie byť pri teplote 15oC vyšší ako 1300 Ohm 
 Dopravná výška zohriateho vykurovacieho média m, max. 3 4 5 6 6 9 12 15 18 20 20 22 22 24
 Účinnosť kotla %, max. 98
 Teplota vody na výstupe oC,max. 95
 Pracovný tlak MPa 0,6(6)
 Priemerný prac. čas h,max. 8         ( pri teplote vykurovacieho média 50-60 oC )
 Dĺžka mm 280 380
 Výška mm 110 220
 Šírka mm 80 140
 Váha netto kg 1,5 7
 Váha brutto kg 2 8