lang:
oldal

NIEKOĽKO VIET O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Naša firma bola založená v roku 2012 s cieľom podporiť zásadné zmeny vo vykurovacích technikách a systémoch a zároveň podporiť využitie zelenej energie v Európskej únii.

Podľa nášho názoru si to vyžaduje zmenu pohľadu. V priebehu posledných 40 rokov sme boli vedení k tomu, že najlacnejšie a najpohodlnejšie riešenie pre vykurovanie bolo vykurovanie na plyn. Avšak, v dnešnom svete, kde zásoby fosílnych palív klesajú, ich cena rastie, sú teda drahšie, sa to zmenilo. V súčasnej dobe je na svete jediným obnoviteľným zdrojom energie ktorá je vhodná na každodenné použitie práve elektrický prúd.

Základným cieľom našej spoločnosti je s používať elektrickej energie prinášať úsporné, cenovo dostupné a kompletné riešenia pre vykurovanie na každý deň. Princíp fungovania ionizačného kotla je tento problém správnym riešením aj pre bežného zákazníka.

1. AKO SME SA DO TEJTO FÁZY DOSTALI ? 

Na prvú otázku je naša odpoveď jednoduchá: V roku 2012 sme navštívili výrobcov vtedajších ionizačných kotlov viacerých krajín (Rusko, Ukrajina, Litva), aby sme vybrali v Európe dovtedy celkom neznámych typov kotla to najlepšie. Úprimne povedané , nenašli sme významné rozdiely medzi videnými produktmi . Princíp fungovania kotlov, zhruba aj ich veľkosti, ako aj ich spotreba boli podobné , len ich dizajn, vonkajšie prevedenie  a ich ceny sa líšili. Nakoniec sme sa po dôkladnej úvahe rozhodli pre najstaršieho výrobcu ionizačných kotlov sídliaceho v najväčšom vojenskom výrobnom závode Ukrajiny v Charkove, dnes fungujúceho už ako výrobný závod Lokucovszkij. Samozrejme pre získanie certifikátov a povolení potrebných pre európsku distribúciu bolo potrebné vykonať na dovážaných kotloch a ich ovládaní významné zmeny a prispôsobiť ich tak EU legislatíve. Na základe skúseností a výsledkov prvej vykurovacej sezóny sme sa pustili do náročných výskumných a vývojových procesov, pretože starý Rusko - ukrajinský koncept nebol primárne zameraný na ekonomickú prevádzku , čo je pochopiteľné , vzhľadom k miestnym sadzbám ukrajinských spoločností ale aj vzhľadom na  korektnosť veľkej skupiny užívateľov.


2. PREČO IONIZAČNÝ KOTOL ?

Na druhú otázku je naša úprimná odpoveď: odporúčame náš kotol pre oblasti , kde nie je prívod plynu a vykurovanie zabezpečuje iný typ kotla napr. kotol na tuhé palivo, ktorého naloženie a tak prevádzku nemožno vždy korektne zabezpečiť. Na takýchto miestach môže ionizačný kotol sčasti alebo úplne nahradiť síce lacné, ale prácne a na údržbu náročné vykurovanie. Je dobrým riešením pre nové nehnuteľnosti, kde ušetríte nemalé náklady na zriadenie plynovej prípojky, komína, povolení a pod. ale aj  v miestach,  kde budete musieť nahradiť zastarané plynové kotle a investičné náklady s touto výmenou spojené (komín, rozvody, prívody a pod.) sú pre vás nereálne vysoké. Je vynikajúcim riešením v miestach kde je možné prevádzkovanie iba elektrického kotla. Účinnosť ionizačných kotlov je síce rovnaká ako u bežných elektrických kotlov, ale ionizačný kotol vytvára tepelnú energiu aj bez momentálneho dodávania elektrickej energie a to vďaka elektro - chemickej reakcii , ktorá prebieha ďalej aj po vypnutí kotla (tento proces sa snažíme demonštrovať pomocou videa na hlavnej stránke). Bude vhodným riešením v každom takom bytovom dome, kde nie je možné rozdeliť spravodlivo náklady na bežné vykurovanie, nemôže byť zvlášť meraná spotreba pre každý byt a chceme poznať poznať a platiť len skutočné vlastné náklady za kúrenie. Vhodný je na vykurovanie priemyselných objektov či prevádzok športových areálov alebo iných podnikateľských objektov, prostredníctvom výmenníkov a zásobníkov vody kde je možné spojiť paralelne aj niekoľko kotlov dokopy, čím zvýšime ich výkon. Často je používaný aj na vykurovanie rekreačných chát, chalúp,  kde sa použijú v prvom rade v letnej sezóne, ale použiť sa môžu aj v zime a vhodné sú tiež ak nechcete svoj systém na chate, chalupe vždy na jeseň vypustiť, ale ak idete na víkend do príjemne temperovaného obydlia aj v zimnom období. Je možnosť vopred, pomocou internetového, alebo GSM modulu nastaviť požadovanú vhodnú teplotu vykurovania.


3. PREČO OD NÁS ?

Pretože sme nezostali byť iba distribútorom, ale zrealizovali sme a priebežne realizujeme seriózny výskum a vývoj a ďalej rozvíjame naše ionizačné kotly, aby sme mohli ponúknuť  našim zákazníkom ionizačné kotly najvyššej kvality, také ktoré sú naozaj schopné prípravy ekonomickej prípravy tepla. Náš kotol je vyrábaný štandardne z nerezovej ocele, ktorá je odolná voči kyselinám, ovládanie jaonskej výroby je nehlučné a je možné, že nebudeme najlacnejší na trhu, ale v dlhodobom horizonte veríme, že nikto z našich zákazníkov sa nebude mať prečo sťažovať, pretože sa rozhodol pre nás.


SPOLUPRACOVNÍCI

KONATEĽ HeatTOP Kft.

Gulyás Róbert

tel.: +36 / 30 944 08 52

e-mail:robert.gulyas@heattop.hu

KONTAKT PRE OBJEDNÁVKY PRE SLOVENSKÝ TRH

e-mail: info@heattop.sk