lang:
oldal

NAŠIM ZÁKAZNÍKOM POSKYTUJEME NASLEDUJÚCE SLUŽBY

Pri konkrétnej požiadavke zrealizujeme bezplatnú obhliadku miesta montáže pre navrhnutie čo najoptimálnejšieho riešenia. ( náklady na výjazd konzultujte vopred s kontaktnou osobou zo sekcie KONTAKT )
Ak sa pri obhliadke rozhodnete pre individuálnu montáž vo vlastnej réžii, namontuje vám kotol na pripravené miesto za jednorazový poplatok za namontovanie a uvedenie do prevádzky.
Ak nás poveríte kompletnou realizáciou vykurovacieho systému, alebo jeho úpravou pre potreby vášho nového kotla, zrealizujeme montáž a uvedenie do prevádzky na základe individuálnej cenovej ponuky šitej na mieru.
Za jednorazový poplatok pre vás sprostredkujeme kompletné konanie s poskytovateľov elektriny.
V prípade ak chcete financovať náš tovar alebo kompletnú realizáciu prostredníctvom úveru, vybavíme za vás potrebné úkony s partnerskými bankami.
Informujte sa o možnostiach využitia dotácií a podporných programov súvisiacich so zelenou energiou.

Kliknite na tlačidlo nižšie pre zobrazenie aktuálnej ceny služieb, alebo požiadajte o konkrétnu cenovú ponuku na niektorom z našich kontaktov uvedených v časti KONTAKTY nižšie.

OBHLIADKA

Po oznámení Vášho záujmu o kúpu nášho kotla Vás budú kontaktovať na Vami zadaných kontaktných údajoch miestne príslušní kolegovia ( najlepšie telefonicky), za účelom dojednania konkrétneho termínu a času obhliadky. Zvyčajne je to do 1-3 pracovných dní, ale v závislosti na pracovnom vyťažení kolegov to môže byť až 5 - 7 dní. Po realizácii obhliadky Vám do 2 pracovných dní bude vyhotovená konkrétna, na mieru šitá cenová ponuka. Po akceptácii našej cenovej ponuky začneme do 2-4 dní s realizáciou Vašej objednávky.

MONTÁŽ

Ak sa počas obhliadky rozhodnete, že chcete realizovať montáž a prípravu prostredia na osadenie kotla podľa dohodnutých parametrov radšej vlastným odborníkom, tak po Vašom oznámení dátumu a času montáže min. 48 hodín pred ukončením montáže na naše stredisko (viď. KONTAKTY) telefonicky, alebo emailom , potom náš poverený spolupracovník najneskôr pred ukončením Vašej montáže Vám za jednorazový poplatok uvedie do prevádzky Váš vybraný kotol.

KOMPLETNÁ REALIZÁCIA

Ak si želáte a oznámite to počas obhliadky nášmu pracovníkovi, tak Vám naša spoločnosť prevedie kompletnú realizáciu Vášho vykurovacieho systému. V prípade prijatia našej ponuky na montáž po vykonaní obhliadky apo prevedení prípadných v nej doporučených úkonov, tak v rozsahu 2-5 dní začneme s realizáciou kompletnej montáže podľa vopred dohodnutých parametrov.

VYBAVENIE DOKLADOV

Pokiaľ Vám to Vaše povinnosti nedovoľujú, alebo nemáte chuť venovať sa problematickému vybavovaniu dokladov, povolení a náležitostí s Vašim dodávateľom el.energie, potom za Vás naša spoločnosť prevezme za vopred stanovený poplatok na seba starosti s týmto procesom. Prosíme Vás, aby ste nám tento záujem prezentovali pri žiadosti o cenovú ponuku, aby sme mohli včas kontaktovať príslušného dodávateľa vo Vašej oblasti.

Stiahnite si potrebné formuláre:

Pre Maďarskú republiku:

...

Pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

www.zse.sk

www.sse.sk

www.vse.sk

FINANCOVANIE

Ak sa rozhodnete, že chcete financovať celú realizáciu prostredníctvom úveru, naša spoločnosť Vám ponúkne flexibilné a rýchle možnosti financovania. Potrebné dokumenty a tlačivá nájdete na odkaze nižšie:

MAĎARSKÁ REPUBLIKA

- UNICREDIT

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

- VÚB banka a.s.

- UNICREDIT BANK a.s.

- OTP a.s

VYUŽITIE DOTÁCIÍ

Ohľadom možností využitia dotačných programov sa informujte u našich spolupracovníkov na kontaktných údajoch uvedených v časti KONTAKTY.