lang:
oldal

VYKUROVANIE LACNEJŠIE AJ O 25% S VYKUROVACÍM SYSTÉMOM OBRIJ

Vzhľadom na princíp fungovania kotla, ionizačný kotol OBRIJ nepoužíva žiadnu prenosovú jednotku, či špirálu na prenos tepla.

Samotná voda tu plní priamo funkciu tepelného výmenníka aj úlohu teplonosnej kvapaliny. Takto sa namiesto zbytočného plytvania energiou stáva vykurovacím médiom priamo cirkulujúca voda. To robí naše vykurovanie voči tradičným elektrickým vykurovacím systémom výrazne ekonomickejším, ale aj špecificky ekonomickejším oproti klasickému plynovému kúreniu. Ionizačná technológia vykurovania si vyžaduje ďaleko viac jemné vyladenie systému, než konvenčný systém vykurovania.

Jemné a kvalitné doladenie systému, riadiacej jednotky spojené s ideálnou voľbou kotla sú zárukou, že 25% úspora uvádzaná na titulnej strane, bude len Vašou najnižšou možnou dosiahnutou úsporou.

Ak našim kotlom nahradíte klasický elektrický kotol, bude toto percento úspory oveľa vyššie. Tu na základe výsledkov meraní môžeme hovoriť až o 55-60% rozdiely. V oblasti plynového vykurovania sme získali skúsenosť s meranou úsporou aj 40%.

Tieto úspory sú závislé na existujúcej konštrukcii vykurovacieho systému, objeme potrubia, prevádzke vykurovacích telies a ich kvality.

Žiadne dva vykurovacie systémy nie sú rovnaké, preto môžeme len odhadovať úspory v danom systéme pred samotnou montážou na základe našich skúseností. Naše skúsenosti ukazujú, že v doteraz inštalovaných systémoch, bez ohľadu na to do akého pôvodného systému bol náš kotol osadený, sme vždy dosiahli určitú mieru úspory.