lang:
oldal

10 ROČNÁ ZÁRUKA NA VŠETKY IONIZAČNÉ KOTLY OBRIJ

Naša firma ponúka unikátnu 10-ročnú záruku na kotly ionizačné OBRIJ zakúpené a inštalované prostredníctvom našej firmy, alebo prostredníctvom našich autorizovaných predajcov. Nakoľko sme výhradným dovozcom v EÚ, poskytujeme túto záruku aj my a nie len výrobca. Takto nemusíte pri prípadnej reklamácii čakať dlhú dobu na výsledok preskúmania opodstatnenia vášho nároku na uplatnenie záruky, vyhnete sa zdržaniu so zasielaním poštou, či nákladom za poštovné a nie je potrebné vyjednávať s inými spoločnosťami, pokiaľ ide o uplatnenie záruky.

NA SLOVENSKU S JEDINEČNOU ZÁRUKOU!

Naše záručné podmienky sú nasledujúce:

Záruka sa vzťahuje výlučne na ionizačné kotly OBRIJ dovezené spoločnosťou HeatTop sro. (Na riadiacu automatiku sa vzťahuje samostatná záručná doba). Kotol môže uviesť do prevádzky výlučne odborník s oprávnením na túto činnosť vydaným spoločnosťou HeatTop s.r.o. Ročná údržba musí byť vykonaná každý rok a to vždy pred, alebo po ukončení vykurovacej sezóny.

Kotol je nutné prevádzkovať v súlade s jeho určením, vo vhodnom , na tento účel určenom prostredí a s náležitou odbornou starostlivosťou a vhodným spôsobom. Porušenie plomby na kryte kotla má za následok stratu záruky.

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, máte nárok na 10 ročnú záruky formou VÝMENY. To znamená, že nebudeme skúmať povahu a vady kotla, ale vymeníme Vám Váš chybný kotol do 24 hod.(Uplatňujeme jednorazový poplatok za výjazd).